Non-fungible token (NFT)

โทเคนที่ไม่สามารถทดแทนกันได้

Non-fungible token (NFT)

โทเคนที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ คืออะไร ?

ทำหน้าที่เหมือนโทเคนการเข้ารหัส แต่แตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิตคอยน์ คือไม่สามารถใช้แทนกันได้ หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ดังนั้นรับรองได้ว่าจะไม่มีไฟล์ดิจิทัล ๆ ที่ซ้ำกัน ใช้ห่วงโซ่ของบล็อกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ กระบวนการธุรกรรมการเข้ารหัสนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการพิสูจน์ตัวตนของไฟล์ดิจิทัลแต่ละไฟล์

อย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าของผลงาน NFT ไม่ได้ให้ลิขสิทธิ์โดยเนื้อแท้ในเนื้อหาดิจิทัลใด ๆ ถึงแม้จะขายผลงาน NFT ที่เป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ตาม

ดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์จึงได้รับอนุญาตให้สร้าง NFT ของงานเดียวกันได้อีก แสดงว่า NFT เป็นเพียงหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่แยกออกจากลิขสิทธิ์เท่านั้น

NFT Exchange

ตลาดซื้อขาย NFT

เราสามารถเปลี่ยนสิ่งที่มีมูลค่า (Value) และมีจำนวนจำกัด (Non-fungible) ให้เป็นโทเคนสำหรับการแลกเปลี่ยนบนแพลตฟอร์มได้ ในปัจจุบันตลาด NFT เติบโตขึ้นอย่างมาก ตลาด NFT ที่เด่นๆ อย่างเช่น OpenSea, SuperRare, Axie Infinity

opensea-meta